image descriprion

Rentiranje apartmana

TikTurist je kompanija koja vrši rentiranje Vašeg apartmana i reklamiranje na drugim web portalima. Dovodimo goste za Vas. Takođe vršimo prijem gostiju kao i prijavu, odjavu i osiguranje.